Liên hệ

Cảm ơn sự quan tâm của bạn đối với website!

Để liên hệ bạn có thể điền vào form bên cạnh hoặc có thể dùng thông tin sau:

Địa chỉ: Tiểu khu công nghiệp - Đoàn Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại: 0986 407 403 - 0388 660 999

Email: [email protected]

Bạn phải nhập mã bảo vệ trước khi gửi đi