CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC MIỄN PHÍ VỚI CÁC ĐƠN HÀNG SỈ VÀ CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC IN LONG HỢP ĐỒNG