Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

ÁO PHÒNG DỊCH PE KHÔNG THÂM NƯỚC

Mã hàng: 1385

Nhóm hàng: ÁO PHÒNG DỊCH CHẤT LIỆU PE

ÁO PHÒNG DỊCH CHẤT LIỆU PE  THEO TIÊU CHUẨN, 

ỨNG DỤNG TRONG PHÒNG DỊCH TỪ ĐẦU NĂM 2020 SẢN XUẤT THEO ĐƠN HÀNG HỢP ĐỒNG CHO CÁC ĐƠN VỊ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

Sản phẩm cùng loại